Dr. Öğretim Üyesi Gülhan YILDIRIM

Dr. Öğretim Üyesi Gülhan YILDIRIM

Protetik Diş Tedavisi

İletişim Bilgileri

444 20 80

info@beykentagizvedis.com

Dr. Öğretim Üyesi Gülhan YILDIRIM

Eğitim Bilgileri

 • Uzmanlık – İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi/ Diş Hekimliği Fakültesi/ Klinik Bilimler Bölümü/ Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı (2013-2017)
 • Yüksek Lisans- İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (2007-2012)

İş Deneyimi

 • Beykent Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü/ Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim / Doktor Öğretim Üyesi (2022-  )
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi/ Diş Hekimliği Fakültesi/ Klinik Bilimler Bölümü/ Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı (2017-2022)

Yabancı Dil

 • İngilizce

Bilimsel Araştırma ve Yayınlar

1.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI ve SCI Expanded kapsamında)

 • 1.1.1. Altier M, Erol F, Yıldırım G, Dalkilic EE. Fracture resistance and failure modes of lithium disilicate or composite endocrowns. Niger J Clin Pract 2018;21:821-6.
 • 1.1.2. Saleh NE, Guven MC, Yildirim G, Erol F. Effect of different surface treatments and ceramic primers on shear bond strength of self-adhesive resin cement to zirconia ceramic. Niger J Clin Pract 2019;22:335-41.
 • 1.1.3. Alkdashe A, Çelik Güven M, Erol F, Yıldırım G. The Effect of Different Surface Treatment and Bonding Agent Combinations on the Shear Bond Strength Between a Titanium Alloy and a Lithium Disilicate Glass Ceramic. The Internation Journal of Periodontics and Restorative Dentistry. 2020; 40(2): 271-276.
 • 1.1.4. MÇ Güven, Dayan SÇ, Yıldırım G, Mumcu E. Custom and prefabricated PolyEtherKetoneKetone (PEKK) post‐core systems bond strength: Scanning electron microscopy Evaluation. Microsc Res Tech. 2020 Jul;83(7):804-810.
 • 1.1.5. Yıldırım G., Erol F., Çelik Güven M., Şakar O. Evaluation of the effects of bruxism on oral health-related quality of life in adults. The Journal of Craniomandibular & Sleep Practice 2020;  doi:10.1080/08869634.2020.1853308 
 • 1.1.6. Yildirim G, Demir C, Güven MÇ, Koç O, Dalkiliç EE. Influence of fiber insertion and different material type on stress distribution in endocrown restorations: a 3D-FEA study. Comput Methods Biomech Biomed Engin. 2021 Dec 29:1-11. doi: 10.1080/10255842.2021.2019228. Epub ahead of print. PMID: 34964689.
 • 1.1.7. Smew AAM, Yildirim G, Guven MC. Effect of cigarette smoking on the color stability and surface roughness of two different denture base materials. Am J Dent. 2022 Feb;35(1):25-29. PMID: 35316589.

1.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 • 1.2.1. Yıldırım G., Erguder B., Cakır M., Bellaz BI., “Immediat-Function Concept For Completely Edentulous Jaws With Four Implants: Case Reports”, 22nd BaSS Congress, Thessaloniki, Greece, 2017.
 • 1.2.2. Çelik Güven M., Yıldırım G., Erguder B., Civak T. Prosthodontic trearment of the edentulous mandible with a 6 implanted supported Toronto Prosthesis: a case report.24-29 April, 2019, Antalya, Turkey,13th AÇBİD International Congress. 

1.3. Uluslararası Bilimsel toplantılarda sunulan sözlü sunumlar

 • 1.3.1. Yıldırım G., Erol F., İspirgil E., Yurdakoş A., “Bruksizmi Olan Bireylerde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Bir Pilot Çalışma Örneği”, TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 21-24 Eylül, 2017, İstanbul. Türkiye.
 • 1.3.2. Yurdakoş A., Yıldırım G., “Üniversite Giriş Sınavı Öncesi ve sonrası Öğrencilerde Görülen Bruksizm Semptomlarının Dağılımının Değerlendirilmesi: Bir Pilot Çalışma Örneği”, TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 21-24 Eylül, 2017, İstanbul. Türkiye.
 • 1.3.3. Çelik Güven M., Alkahadashı A., Erol F., Yıldırım G., “The Effect of Different Surface Treatments and Bonding Agent Combinations on the Shear Bond Strength of Titanium alloy to Lithium Disilicate Glass-Ceramic”, 23th. International Sciencific Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association.9-12 November, 2017, Muğla, Turkey. 
 • 1.3.4. Yıldırım G, Çelik Güven M. "Sı̇gara İçmenı̇n CAD/CAM Ve Geleneksel Protez Kaı̇de Materyallerı̇nı̇n Yüzey Sertlı̇ğı̇ne Etkı̇sı̇", 8. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UTSAK) , 25-26 Aralık, 2021, Online.

1.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.4.1. Yazılan Uluslararası kitaplarda bölümler

 • 1.4.1.1. Yıldırım G. Polı̇etereterketon (peek) polı̇merı̇nı̇n dı̇ş hekı̇mlı̇ğı̇nde kullanımı. Akademisyen Yayınevi. Mart; 1-13, İstanbul, 2021.

1.5. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • 1.5.1. Yıldırım G., Erol F., Çelik Güven M. Ağız Sağlığı İle İlişkili Yaşam Kalitesi Ve Kullanılan Ölçekler. Aydın Dental Journal 2017;3(1):65-73.
 • 1.5.2. Güven MÇ, Yıldırım G. Endokron Restorasyonlar. Selçuk Dental Journal 2019; 6: 201-205.

1.6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 

1.6.1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • 1.6.1.1. Khalil OBK. Effect of different implant and abutment materials on stress distribution in dental implants and peri-implant bone: A finite element analysis. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021.
 • 1.6.1.2. Smew MAA. Effect of cigarette smoke on the color change of CAD/CAM and heat-polymerized denture base materials. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021.