Dr. Öğretim Üyesi Selin GAŞ

Dr. Öğretim Üyesi Selin GAŞ

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

İletişim Bilgileri

444 20 80

info@beykentagizvedis.com

Dr. Öğretim Üyesi Selin GAŞ

Eğitim Bilgileri

 • Doktora-İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı (2012-2016)
 • Lisans-İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi (2007-2012)

İş Deneyimi

 • Diş Hekimi- İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (2013-2016)
 • Dr.Öğr.Üyesi- İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı (2016-2018)
 • Dr.Öğr.Üyesi-Beykent Üniversitesi Diş  Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı (2018)

Yabancı Dil

 • İngilizce

Dernek Üyelikleri

 • European Academy of Osseointegration, Üye 2018
 • International Team for Implantology, Üye 2016
 • Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, Üye 2013
 • İstanbul Diş Hekimleri Odası, Üye 2012
 • Türk Diş Hekimleri Birliği, Üye 2012

Sertifika Bilgileri

 • 280174 Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Sertifika Programı, Kök hücre ve rejeneratşf tıp sertifika programını tamamlayan katılımcılar, kök hücre hakkında temek teorik bilgiye, deneysel modellerde ve rejeneratif tıp alanında uygulamaları hakkında bilgiye sahip olacaklardır. Kök hücre ve rejeneratif tıp alanındaki fikirlerini projelendirebileceklerdir. Kök hücre ve uygulama alanları hakkında doğru bilgiye sahip olacaklardır. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Sertifika, 16.09.2019-29.10.2019 (Ulusal)
 • 232039 İleri İyi Klinik Uygulamalar, Klinik araştırmalarda veri yönetimi, klinik araştırmalarda risk yönetimi, gönüllü bulma, gönüllülerin çalışmadakalması, spesifik konulara yönelik araştırma tipleri örneğin onkoloji çalışmalrı, psikiyatri çalışmaları gibi istatistiksel verilerin değerlendirilmesi, translasyonel çalışmalar, farmakogenetik ve farmakogenemik güvenlilik bildirimlerinde nedensellik ilişkisi araştırmalarda kullanılan ölçekler ve değerlendirilmesi, protokol yazımı, Uzaktan Eğitim programı, Sertifika 22.05.2019-23.05.2019 (Uluslararası)
 • 232034 Temel iyi Klinik Uygulamalar, İyi klinik uygulamaları araştırmaya katılan gönüllülerin haklaarı, sağlığı ve mahremiyetlerinin korundudğu ve araştırmadan elde edilen verilerin güvenilir olduğuna dair topluma güvence verir. 

Bilimsel Araştırma ve Yayınlar

1.Eren S, Arıkan HK, Tamam C, Kasapoğlu Ç. Bruxism and Current Treatment Approaches. Archives Medical Review Journal. Online First: 29 Nov, 2015, Turkish.
2.Eren S, Çebi AT, İşler SC, Kasapoğlu MB, Aksakallı N, Kasapoğlu Ç. Cavernous Lymphangioma of the Tongue in an Adult: A Case Report. J Istanbul Univ Fac Dent 2017; 51(2):49-53.
3.Cebi AT, Kasapoglu MB, Eren S, Kasapoglu C. Comparison of the effects of diclofenac potassium and tenoxicam on postoperative pain, swelling, and trismus following third molar surgery. Turk J Med Sci 2018; 48:271-278.
4.Gaş S, Zincir ÖÖ, Bozkurt AP. Are YouTube Videos Useful for Patients Interested in Botulinum Toxin for Bruxism? J Oral Maxillofac Surg. 2019 Apr 12 pii: S0278-2391(19)30384-2. doi: 10.1016/j.joms.2019.04.004.
5.Özdal Zincir Ö, Bozkurt AP, Gaş S. Potential Patient Education of YouTube Videos Related to Wisdom Tooth Surgical Removal. J Craniofac Surg. 2019 Jul;30(5):e481-e484. doi: 10.1097/SCS.0000000000005573.
6.Pasaoglu Bozkurt A, Gaş S, Özdal Zincir Ö. YouTube video analysis as a source  of information for patients on impacted canine. Int Orthod. 2019 Aug 27. pii: S1761-7227(19)30142-1.
7.Şitilci AT, Gaş S, Batu Ş, Kocaelli Arıkan H, Bozbay B. The effect of conscious sedation on salivary alpha-amylase levels during third molar surgery. J Clin Med Kaz 2020;2(56):11-16.
8.Hatipoğlu Ş, Gaş S. Is Information for Surgically Assisted Rapid Palatal Expansion Available on YouTube Reliable? J Oral Maxillofac Surg. 2020 Jun;78(6):1017.e1-1017.e10. doi: 10.1016/j.joms.2020.01.013. Epub 2020 Jan 27. PMID: 32087120.
9.Gaş, S , Olgaç, N , Çebi̇, A , Kasaboğlu, Ç . "Effects of hyaluronic acid and gamma-radiated mineralized allografts on the healing of rat tibial defects" . Cukurova Medical Journal 45 (2020 ): 526-532.
10.Çebi̇ A , Gaş S . Ameloblastoma Localized in the Mandible: A Case Report. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 5(1): 24-29.
11.Çebi AT, Gaş S. Peripheral Giant Cell Granuloma in Maxilla: Case Report. Med Records 2020;2(3):108-10.
12.Gaş S, Ekşi Özsoy H, Cesur Aydın K. The association between sleep quality, depression, anxiety and stress levels, and temporomandibular joint disorders among Turkish dental students during the COVID-19 pandemic. Cranio. 2021 Feb 5:1-6. doi: 10.1080/08869634.2021.1883364. Epub ahead of print. PMID: 33543679.
13.Aydin KC, Gaş S. Anatomical and Morphological Assessment of Nasopalatine Canal in Pediatric and Adolescent Population via Cone Beam Computed Tomography. J Craniofac Surg. 2021 Sep 1;32(6):1994-1998. doi: 10.1097/SCS.0000000000007476. PMID: 33534328.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)basılan bildiriler

1.Erdem M.A., Eren S., Kasapoğlu M.B., Kasapoğlu Ç., Olgaç V. Surgical treatment of Ranula: A Case  Report. Turkish Association  Of Oral And Maxillofacial Surgery 21 st International Scientific Congress 18-22 May, 2014 Bodrum / Turkey
2.Emes Y., Yalçın S., Eren S., Aybar B., Erdemir U., Bilici IŞ. Conservative Approach of the Delayed Treatment of Bilateral Condyle Fracture: A Case Report. Turkish Association  Of Oral And Maxillofacial Surgery 21 st International Scientific Congress 18-22 May, 2015 Bodrum / Turkey
3.Erdem M.A., Eren S., Kasapoğlu M.B., Çebi A.T.,Cankaya A.B., Olgaç V., Kasapoğlu Ç. ‘Parakeratotic Odontogenic Keratocyst Accompanying with A Dentigerous Cyst: A Case Report ‘,Turkish Association  Of Oral And Maxillofacial Surgery 21 st International Scientific Congress 18-22 May, 2014 Bodrum / Turkey
4.Cankaya A.B., Kasapoğlu M.B., Çebi A.T., Eren S., Erdem M.A., Olgaç V., Kasapoğlu Ç. ‘Radiküler Kist: Bir Olgu Sunumu’ Turkish Association  Of Oral And Maxillofacial Surgery 21 st International Scientific Congress 18-22 May, 2014 Bodrum / Turkey
5.Erdem M.A., Çebi A.T., Eren S., Kasapoğlu M.B., Cankaya A.B., Olgaç V., Kasapoğlu Ç. ‘Dentigerous Cyst: A Case Report’, Turkish Association  Of Oral And Maxillofacial Surgery 21 st International Scientific Congress 18-22 May, 2014 Bodrum / Turkey
6.Kocaelli H., Ayhan M., Bilgiç B., Eren S. Botryoid Odontogenic Cyst: A Case Report. Turkish Association  Of Oral And Maxillofacial Surgery 21 st International Scientific Congress 19-22 May, 2015 Bodrum / Turkey.
7.Çebi A.T., Turgut C.T., Eren S., Kasapoğlu M.B., Yaltırık M., Kasapoğlu Ç., Alatlı F.C. ‘Radicular Cyst: A Case Report’, Turkish Association  Of Oral And Maxillofacial Surgery 22 nd International Scientific Congress 19-22 May, 2015 Bodrum / Turkey
8.Turgut C.T., Eren S., Çebi A.T., Kasapoğlu M.B., Yaltırık M., Kasapoğlu Ç., Olgaç N.V. ‘Dentigerous Cyst: A Case Report’ Turkish Association  Of Oral And Maxillofacial Surgery 22 nd International Scientific Congress 19-22 May, 2015 Bodrum / Turkey
9.Eren S., Turgut C.T., Çebi A.T., Kasapoğlu M.B., Kasapoğlu Ç., Yaltırık M., Alatlı F.C. ‘A Case of Ameloblastoma Localized in the Mandible’ Turkish Association  Of Oral And Maxillofacial Surgery 22 nd International Scientific Congress 19-22 May, 2015 Bodrum / Turkey
10.Kasapoğlu M.B., Çebi A.T., Turgut C.T., Eren S., Yaltırık M., Kasapoğlu Ç., Alatlı F.C. ‘Odontogenic Keratocyst-Glanduler Odontogenic Cyst: A Case Report’ Turkish Association  Of Oral And Maxillofacial Surgery 22 nd International Scientific Congress 19-22 May, 2015 Bodrum / Turkey
11.Gaş S, Şenel F. Kısa İmplantların Kanıta Dayalı Değerlendirilmesi. Türk Oral İmplantoloji Derneği 30. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 11-12 Ocak, 2019.
12.Gaş S, Şenel F. İlaca Bağlı Çene Osteonekrozunda Güncel Tedavi Yaklaşımları: Olgu Sunumları, 25th TDA International Dental Congress, 4-7 September 2019.
13.Gaş S. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri ile Diğer Üniversite Öğrencileri Arasındaki Temporomandibular Eklem Rahatsızlıklarının Görülme Sıklığı, Depresyon, Anksiyete, Stres Seviyeleri ve Uyku Kalitesinin Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi. 4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences. 25-26 September, 2020.
14.Gaş S, Aydın KC. Dental Hastalarda Stylohyois Ligament Uzaması ve Kalsifikasyonu: Retrospektif Değerlendirme. TAOMS 2020, 27-30 Eylül.
15.Gaş S. Özel Diş Kliniklerinde İmplant Hastalarının Ağız Sağlığı Yönetiminin Dental Panoramik Radyografilerinin Analiz Edilerek Değerlendirilmesi:Ön Çalışma. 6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, April 30th-May 1 st, 2021.