Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, ağız, diş, diş eti, çevre dokuların ve organların; hastalık, anomali ve gelişim bozukluğunun incelendiği, bu yapılara ait değişikliklerin klinik, radyografik ve gerektiğinde histopatolojik veya biyokimyasal bulgular ile birleştirilerek ele alındığı, bu bölgede görülen değişiklik ve bulguların bir sistemik hastalığın belirtisinin olup olmadığının araştırıldığı aynı zamanda yapılacak tedavilerin planlandığı bir uzmanlık dalıdır. Anabilim dalımızda hastaların genel sağlık durumları ile diş hekimliği uygulamalarında risk oluşturabilecek sistemik hastalıkları sorgulanır. Gerek görüldüğü takdirde ilgili uzmanlık alanlarıyla konsültasyon yapılır. Biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji gibi yardımcı laboratuvar muayenelerine ihtiyaç duyulursa, ilgili laboratuvarlara sevk edilir. Klinik bulgular, radyografik ve laboratuvar sonuçları ile birleştirilerek hastanın tedavi planlaması düzenlenir.

Klinik işleyiş:

 • 1. Bütün hastaların kendilerine özgü, sağlıklı bir tedavi planlaması oluşturulabilmesi için öncelikle Anabilim Dalımız bünyesindeki İlk Muayene kliniğine başvurmaları gerekir.
 • 2.Muayene için gelirken;
  • a. Randevu alınız.
  • b. Daha önce şikâyetinize yönelik tetkik (radyografi vs) ve belgeleriniz (doktor raporu vs) varsa, getiriniz.
  • c. Sistemik bir hastalığınız varsa elinizdeki rapor, tetkik vs belgelerinizi diş hekiminize gösteriniz.
  • d. Size genel sağlığınızla ilgili sorular sorulacaktır, lütfen yanıtlayınız. Vücut birbiriyle uyum içinde çalışan sistemler bütünüdür. Sorulan sorular, ağız ve diş sağlığınızla ilgisiz gibi görülebilirse de, yapılan işlemlerin genel vücut sağlığınızı kötü etkilememesi için diş hekiminiz bu bilgilere sahip olmalıdır.
  • e. Muayene edilen hastaların yaklaşık olarak % 95’inden radyografi alınmaktadır. Bu nedenle kliniğe gelirken baş ve boyun bölgesinde mümkün olduğunca küpe, toka, kolye, toplu veya çengelli iğne, metal piercing gibi takıları bulundurmayınız, değerli eşyalarınızı getirmeyiniz.
  • f. Yıl içerisinde vücudunuzun birkaç kez radyolojik tetkiki yapıldıysa lütfen bilgi veriniz. Özellikle doğurganlık çağında bulunan kadın hastaların hamile olması, hatta hamilelik olasılığı bulunması durumunda diş hekiminizin veya radyoloji teknikerinin uyarılması çok önemlidir. Lütfen titizlik gösteriniz.
  • g. Ne sebeple olursa olsun, sürekli kullandığınız bir ilaç varsa, tedaviyi düzenleyen doktorunuzun bilgisi ve izni olmadan kullanımını aksatmayınız, asla bırakmayınız.
  • h. Kliniğimize tok olarak geliniz.
 • 3. Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal mevzuatı çerçevesinde, muayene ve tedavilerinizin en kısa sürede tamamlanması için çalışma ilkelerine ve görevlilerin uyarılarına lütfen uyunuz.