Diş Hastanemiz Kalite Yönetim Birimi, Ulusal ve Uluslararası Kalite Standartlarına uygun olarak oluşturulmuş olup, Sağlıkta Kalite Standartları ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

Kalite Yönetim Birimi olarak;

- Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
- Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
- Öz değerlendirmeleri yönetmek,
- İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
- Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
- Hasta ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmek,
- Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dökümanların yönetimini sağlamak,
- Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
- Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak faaliyetlerimiz arasındadır.