Periodontoloji

Periodontoloji, dişleri çevreleyen sert ve yumuşak dokuların klinik ve mikroskobik yapısını inceleyen, bu dokuları etkileyen hastalıkları teşhis eden, tedavilerini uygulayan ve sonrasında kazanılan sağlığın idamesini sağlayan ve bu alandaki eğitim faaliyetlerini ve bilimsel çalışmaları yürüten diş hekimliği dalıdır.

Dişeti hastalığının belirtileri, dişetlerinin kanaması, kırmızı, şiş ve hassas dişetleri, dişlerden kolay ayrılabilen uzaklaşan dişetleri, dişler ve dişetleri arasında iltihabi akıntı, sallanan ve giderek birbirinden uzaklaşan dişler, sürekli kötü ağız kokusudur. Bu hastalıklar tedavi edilmediğinde, dişin kaybı ile sonuçlanabilmektedir. Dişeti hastalıklarının önlenmesi veya tedavisi birçok sistemik hastalığın önlenmesinde ve mevcut sistemik hastalıkların kontrolünün sağlanmasında önem taşır.

Periodontal tedavi olarak adlandırılan diş eti hastalıkları tedavisi cerrahi ve cerrahi olmayan tedavileri içerir. Cerrahi olmayan tedaviler; diş yüzeyi temizliği, kök yüzeyi düzleştirmesi, subgingival küretaj ve debridman işlemleri, oklüzal düzenlemeler, splint uygulamaları gibi tedavileri içerir. Periodontal cerrahi tedavileri; dişeti çekilmelerinin cerrahi olarak tedavisi (plastik periodontal cerrahiler), dişeti büyümelerinin cerrahi tedavisi (gingivektomi ve gingivoplasti), dişeti hastalıklarına bağlı gelişen doku kayıplarını tedavi etmek için cerrahi uygulamalar (rekonstrüktif periodontal cerrahiler, kemik greftleri, membran uygulamaları), implant uygulamaları, periimplant hastalıkların tedavisini kapsayan bütün periodontal cerrahilerin uygulamaları gibi cerrahi tedavileri içerir. Diode lazer ile cerrahi olmayan tedaviler ve yumuşak doku cerrahileri yapılmaktadır.

Yapılan tüm tedavilerde hastanın ağız bakımının iyileştirilmesi zorunludur ve periyodik kontroller ile gerekli hallerde tedavilerin tekrarı gerekebilir. Hasta ve hekim işbirliği başarı için altın kuraldır.