Her 20 Yaş Dişi Çekilmeli mi?

Yirmi yaş dişi veya akıl dişi olarak da adlandırılan üçüncü büyük azı dişleri ağız içerisinde genellikle 17-24 yaşları arasında sürerler. Birçok hastada 20’lik dişler sürerken kulak, göz, çene etrafında hastaların ağrı hissetmesine neden olabilirler. Bu süreç hasta açısından oldukça rahatsız edicidir. Dolayısı ile düzenli diş hekimi kontrolleri ağız ve diş sağlımızın korunmasında, devam ettirilmesinde olduğu gibi bu sürecin daha rahat geçirilmesi ve önceden önlem alınabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Ancak sıklıkla anatomik pozisyonları nedeniyle veya çenelerdeki yer darlığına bağlı olarak kısmen veya tamamen gömülü kalabilmektedirler. Tam ya da yarı gömülü kalan dişler hiçbir soruna neden olmadan uzun yıllar boyunca çenelerde kalabilirler hatta çoğu zaman rutin kontroller sırasında hekim tarafından fark edilirler. 20 yaş dişleri komşu dişlerde çürük gelişmesine, kistlere, tümörlere, enfeksiyonlara yol açabilirler ki gelişen enfeksiyonlar ağız içinde diş eti ile sınırlı bir apseden baş ve boyun bölgesine yayılan boyutlara kadar ulaşabilmektedir. Bu gibi durumlarda gömülü yirmi yaş dişlerinin cerrahi operasyon ile çekilmeleri gerekmektedir.

Ağız içerisinde sürmüş normal beklenen pozisyonunda diş kavsi içinde yerini almış, ön bölgedeki dişlerde sıkışıklığa neden olmayan, herhangi bir ağrı ya da enfeksiyon gözlenmediği ve hastanın yeterli fırçalama ile birlikte oral hijyeni sağlayabildiği durumlarda 20 yaş dişlerinin çekimi yerine düzenli kontroller ile takip edilmesi daha doğru bir tedavi yaklaşımıdır.